10/07/2011

Mixed Media med Mija

Mixed Media är ett vedertaget begrepp i konstnärsvärlden. Det handlar om olika medium som man använder för att få fram olika strukturer och blanda olika material på ett fantastiskt roligt och kreativt sätt.

Mixed Media det roligaste jag provat på inom scrapbooking. I denna enkla tutorial visar hur jag brukar skapa med olika medium. Det är som vanligt bara fantasin som sätter gränser. Här finns inget rätt eller fel. Våga prova! Lek loss med material, färger och pryttlar...

Mixed Media is an established concept in the art world. It's about different media that we use to obtain different structures and mix different materials in a really fun and creative way.

Mixed Media the best I tried when it comes to scrapbooking.  This simple tutorial  shows how I usually create whith different media. Your fanatsy is the only limit. There is no right or wrong. Dare to try it! Play with materials, colors and embellishments ...De medium jag använder mest: Modeling Gel, Mod Podge och gesso.

Gesso är en slags grundfärg som ger en sträv yta (lite som krita). Den applicerar jag oftast med en bred pensel. För att skapa reliefer och mönster i gesson använder jag svamp, en toapapperrulle eller nåt' annat "verktyg" som råkar ligga framme.

Modeling Gel är tjockare än gesso och med den skapar jag roliga effekter - med pensel eller fingrar eller...

Mod Podge ("STUDiO" har ett liknande lim som de kallar Multi Medium). Det är ett lim som fungerar som decoupagelim. Man limmar både "under och ovanpå". Perfekt att fästa silkespapper, tunna sidor från böcker eller tidningar, spets....

The medium I use the most is: Modeling Gel, Mod Podge, and gesso.

Gesso is a kind of primer which gives a rough surface (a bit like chalk). I apply it usually with a wide brush. In order to create reliefs and patterns in the gesso I use a sponge, a toilet paper roll or whathever i can find on my table

Modeling Gel is thicker than the gesso. I create fun effects - with brush or fingers, or ...

Mod Podge ("Studio" has a similar glue, which they call the Multi Medium). It is a glue that works as decoupage-glue. It glues well "over and above". Perfect to attach the tissue paper, thin pages from books or magazines, lace ....
De färger jag använder allra mest är akrylfärg och olika typer av mist. Misten sprayar jag oftatst, men målar även med pensel bl.a för detaljer. En skumgummi-roller ger tillsammans med akrylfärg jätteläckra effekter!

The colors I use most is acrylic paint and various types of mist. The mist I usually spray, but also paint with a brush for tiny details. With a foam-roller and some acrylic paint you get really funky effects!Här har jag applicerat ett tunt lager gesso på min vita cardstock.

Here I applied a thin layer of gesso on my white cardstock.


Gesso torkar rätt så långsamt så jag använder min gamla hårtok för att skynda på...

Gesso dries quite slowly, so I use my old hairdryer to speed it up ...


När gesson har torkat sprayar jag med mist..

When the gesso has dried I spray some mist ..


Jag låter misten torka lite (inte helt) innan jag gnuggar ut den med en svamp.

I let the mist dry a bit (not completely) before I rub with a sponge.


Så dags för lite mer färg som också den gnuggas ut..SE vilka härliga effekter det blir!

Time for a some more color that i also rub out .. See what wonderful effects..


Nu kommer det roliga! Fram med stämplar. Stämpeldynan måste vara vattenfast så färgen håller för ytterligare "behandling"...

Now comes the fun part! The stamping. Stamp pad must be water resistant so the color stand for further "treatment" ...


Jag vill inte ha så skarpa konturer, så för att "ta ner" det svarta i stämpelmotivet lägger jag ett lager gesso på det hela. Sen gnuggar jag ut det med en fuktig svamp...

I don't want to have so sharp edges, so to "take down" the black with a layer of gesso. Then I rub with a damp sponge ...


Därefter limmar jag på delar av sidor från en gammal "Fantomen" och en pocketbok (köpt billigt på Myrorna) med Mod Podge. Man kan naturligtvis använda vackra mönstrade papper, servetter, silkespapper etc. istället. Sen fram med hårfönen igen!

Then I glue on parts of pages from an old cartoon magazine and a paperback book with Mod Podge. Of course you can use beautiful patterned paper, napkins, tissue paper, etc. instead. Then up with the hairdryer again!


Mer färg! Här vit akrylfärg som jag duttar på med bubbelplast. Jag torkar färgen med - min hårfön.

More color! This white acrylic paint as I dab on with bubble wrap. I dry the paint with - my hairdryer.


Här har vi Modeling Gel applicerad med pensel. Den blir transparent när den torkat. Man kan om man vill blanda färg direkt i denna gel eller måla sen när den torkat.

This is Modeling Gel applied with a brush. It becomes transparent when it's dry. You can - if you want, mix paint directly in the gel or paint when it's dry.


Nu ska här dekoreras! Jag plockar fram en massa roliga dekorationer som jag tycker passar...Tänker, placerar ut, flyttar runt, tar bort, tar fram...Detta brukar ta sin lilla tid...

Hur som helst - så här blev resultatet:

Decoration-time! I pick up a lot of fun decorations that I think will fit ... I think, puts out, move around, delete, takes up ... This usually takes a little time ...

Anyway - here were the results:

Symaskinen har fått jobba, kapsylerna åkte ner i lådan igen, det tillkom en blomma och...ja, bedöm själva. Jag hade i alla fall hur kul som helst, och det är ju det som är det viktigaste - eller hur?!

The sewingmachine has been working, the bottlecaps went down in the box again, up came a flower, and ... well, judge for yourself. At least I had  a great time, and that's what's most important - or?!?!

Ha en härlig helg

Have a great weekend

Mija för:


5 kommentarer:

sara_80 sa...

Underbart att få se hur du gör! Älskar dina layouter! Visa gärna fler tutorials på hur du skapar. :)

Kram Sara

Tina sa...

så kul att få se din skapandeprocess !!!Har själv inga alls erfarenhet av Mixed Media...men nu blev man ju sugen på att prova.

Ana Castro sa...

Awesome, Mija!! Thanks for share it! I love mixed midia!! xoxo

Jody sa...

Mija - thank you so much for the information! I love all your projects and have always wondered how you got your beautiful results! Thanks for sharing!

Lisa Barrie sa...

Wonderful tutorial thank you so much for sharing your techniques!